Есемес… :-)

Желтоқсан 12, 2008

x_d181d0bcd1811

Жеке басыңызға қол сұққандық емес.. (хых-хых-хых…) Жай келе жатқан мейрамдар қарсаңында, кішкене көңіл көтерейік, құр отырғанша.

Менікі: 0002525: Ваш баланс меньше 0 Ожидается, что будет удалена услуга входящей связи.. (хи-хи-хи)